Trailer

No tags Permalink 0

Nu har det kommit en trailer om KRYP! Beställningen jag fick från Bohuslän Big Band har premiär i september. Camilla Ekelöv gör koreografi. Temat är insekter….

Comments are closed.